Thu. Oct 5th, 2023

Apply E-PASSPORT

Passport/(राहदानी)

नेपाली राजदूतावासबाट मिति २०७९ साउन ११ गते बाट विद्युतीय राहदानी (e-Passport) जारी गर्न शुरू गरिएको छ ।

नेपाली राजदूतावासको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत  फ्रान्स, पोर्चुगल,  मोनाको, तथा एण्डोरा पर्ने भएकोले यी मुलुकहरूमा रहनु भएका नेपालीहरूले यस राजदूतावासमा विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ ।

१.    विद्युतीय राहदानीको निमित्त आवेदन दिने तरिकाः

विद्युतीय राहदानीको निमित्त यस नियोगमा आवेदन दिँदा निम्न प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछः

best immigration lawyer in lisbon

immigration lawyer in portugal speaks english

top immigration lawyers in portugal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *